www.12138.com

公布日期:2017-07-08欣赏次数:1206

     《江苏招生测验报2017年招生筹划专刊》下册宣布我校2017年正在江苏省普高着生存划:


     理科类筹划:

     院校代码1230,平凡类,正在第4页;

     院校代码1230,注册退学类,正在第24页;


     文科类筹划:

     院校代码1230,平凡类,正在第34页;

     院校代码1230,注册退学类,正在第56,57页;

     院校代码1464,专本连读类,正在第40页;


     艺术类筹划:

     院校代码1230,正在第66页。